หมอธีรวัฒน์ แจงปมวัคซีนเข้าข้างไวรัส ยันเข็ม4จำเป็น

Advertisement จากกรณีที่มีข้อมูลเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์ประเด็น การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มากเกินไป อาจส่งผลเสียให้เกิดภาวะวัคซีนเข้าข้างไวรัส ที่อาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการรุนแรงที่มากขึ้นกรณีที่ติดเชื้อโควิด ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความสับสนว่า การฉีดวัคซีนยังมีความจำเป็นหรือไม่ หรือควรรอวัคซีนในรุ่นใหม่ต่อไป Advertisement ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 เมษายน ในรายการ Covid Forum ที่นี่มีคำตอบ จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ โดยมี ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมพูดคุยให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ ว่า สำหรับข้อมูลที่เผยแพร่ออกไป เป็นการสื่อสารที่ไม่ครบถ้วน โดยข้อเท็จจริงของเนื้อหามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ประการที่ 1 เราทราบดีว่าภูมิคุ้มกันที่ได้จากการฉีดวัคซีนหรือหลังหายติดเชื้อ ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ โดยมีข้อมูลทั่วโลกยืนยันตรงกัน ประการที่ 2 ต่างฝ่ายเห็นตรงกันว่าการระบาดโอมิครอน ที่วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไม่ได้ แต่ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ และ ประการที่ 3 การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ยังมีความจำเป็น ทั้งนี้ การสื่อสารข้อมูลดังกล่าว ชี้แจงในกลุ่มผู้ที่มีความกลัวโควิด-19 มากจนอยากฉีดวัคซีนเข็มที่ 5 6 หรือ 7 เพื่อกระตุ้นไม่ให้ภูมิฯ ตก […]