สรุปล่าสุด วัคซีนทุกสูตรในไทย ทั้งไขว้และไม่ไขว้ พร้อมเผยสูตรใหม่ ซิโนแวค-ไฟเซอร์

Advertisement มติอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คลอดวัคซีนไขว้สูตรใหม่ ซิโนแวค + ไฟเซอร์ เพิ่มอีก 1 สูตร ใช้เกณฑ์เดียวกับวัคซีนซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า เมื่อวานนี้ (8 ตุลาคม 2564) เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีมติออกข้อแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกรณีต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมอีโอซี กระทรวงสาธารณสุข พิจารณา ก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม ศบค. ในสัปดาห์หน้า โดยคำแนะนำสามารถแบ่งเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 1. การฉีดวัคซีนจากผู้ผลิตเดียวกัน ยังใช้คำแนะนำเดิม – ไฟเซอร์ 2 เข็ม ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ – แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ระยะห่าง 8-12 สัปดาห์ – ซิโนฟาร์ม 2 […]