อย.แจงแล้ว! วัคซีนซิโนแวคกลายเป็นเจล เหตุเก็บไว้ใกล้น้ำแข็ง

Advertisement พบ 110 ขวดใน 1 จุดฉีดนอกรพ. ระบุพบใช้น้ำแข็งประคบทำให้วัคซีนจับตัวเป็นก้อน แต่ยืนยันประสิทธิภาพไม่ลดลง ขณะล็อตเดียวกันในขวดอื่นๆ ไม่พบปัญหา เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.64 นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ อย. แถลงกรณีพบวัคซีนซิโนแวคกลายเป็นเจสใสในบางล็อตว่า จากที่ได้พบวัคซีนจับตัวเป็นก้อน โดยพบประมาณ 110 ขวดใน 1 จุดฉีดนอกโรงพยาบาลเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระบบการขนส่งพบว่าไม่เป็นปัญหา แต่พบการเก็บที่จุดฉีดเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เย็นเกินไป ด้วยมีการใช้น้ำแข็งประคบไว้ใกล้ๆ ทำให้วัคซีนที่อยู่ใกล้น้ำแข็งเกิดการจับตัวเป็นก้อน ซึ่งทั้งนี้ ไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพลดลงโดยไม่เป็นอันตราย ขณะจุดที่ฉีดได้มีการพูดคุยกันแล้ว และได้เน้นย้ำเรื่องอุณหภูมิในการเก็บรักษาวัคซีน และได้ทำหนังสือเตือนทุกหน่วยให้ระมัดระวัง ขณะที่พบว่าในล็อตเดียวกันนั้นที่ได้มีการเก็บตัวเอย่างเอาไว้ ไม่พบว่ามีปัญหาเรื่องคุณภาพเช่นกัน ทั้งนี้ ยืนยันว่าวัคซีนรุ่นที่พบปัญหาดังกล่าว มีคุณภาพเหมาะสมฉีดได้ เพียงแต่การเก็บที่ทำให้กลายเป็นเจล อย่างไรก็ตาม รุ่นที่พบ 101 ขวดไม่มีการฉีดให้ประชาชน ขณะล็อตเดียวกันในขวดอื่นๆ นั้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใด   ข่าวจาก : สยามรัฐออนไลน์