(สมัครทางไปรษณีย์ได้) สถาบันคชบาลแห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 บัดนี้-30ก.ย.59

Advertisement สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานงบประมาณ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ บัดนี้-30 ก.ย.59 รายละเอียดดังต่อไปนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดและใบสมัคร [ads] [ads=center]

(66อัตรา) กรมอุทยานฯ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร24-30ส.ค.59

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : กลุ่มงานบริหารทั่วไป 66 อัตรา 1. นักวิชาการป่าไม้ 64 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ สถานที่ปฏิบัติงาน 1) กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (กรุงเทพฯ)  1 อัตรา 2) สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ (กรุงเทพฯ) 4 อัตรา  3) สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ (กรุงเทพฯ) 3 อัตรา  4) สำนักอุทยานแห่งชาติ (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา  5) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) 2 อัตรา  6) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 4 อัตรา 7) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 7 […]