รับด่วน!! สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนราธิวาส รับสมัครล่ามภาษาเมียนมา ไม่จำกัดวุฒิ บัดนี้-16พ.ย.61

Advertisement     สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา/ล่ามเพื่อการสื่อสาร (ล่ามภาษาเมียนมา) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารในภาษาเมียนมาได้เป็นอย่างดี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 3 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ภายในวันที่ 12-16 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ