ประกาศล็อคดาวน์ 10 จังหวัด ไม่กระทบแผนเปิด “สมุย พลัส โมเดล” ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ สั่ง เข้ม คัดกรอง

Advertisement ประกาศล็อคดาวน์ 10 จังหวัด ไม่กระทบแผนเปิด “สมุย พลัส โมเดล” ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ สั่ง เข้ม คัดกรอง Advertisement เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ภายหลังจากที่ประชุม ศบค. มีมติให้มีการล็อกดาวน์ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม สมุทรปราการ ยะลา ปัตตานี สงขลา และนราธิวาส เป็นเวลา 14 วัน พร้อมกับกำหนดให้ประชาชนห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 21.00 น. จนถึงเวลา 04.00 น. ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด ยกเว้นกรณีจำเป็น ทั้งนี้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ สฎ 0018.2/111 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม […]