สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

Advertisement   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ตุลาคม 2564 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ เงินเดือน 15,000 บาท 8 ตำแหน่งปฏิบัติงานที่สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คุณสมบัติ : – สัญชาติไทย – วุฒิ ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และมีใจรักบริการ – มีทักษะในการบริการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ – หากมีทักษะในการถ่ายวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ คลิปอนิเมชัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – หากมีทักษะลงเสียงบรรยาย หรือพิธีกรดำเนินรายการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ ทั้งในและนอกเวลาทำการและวันหยุดราชการได้ – สัญญาจ้างงานชั่วคราว ยื่นประวัติส่วนตัวและตัวอย่างผลงานได้ที่ [email protected] ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ***สัญญาจ้างงานชั่วคราว […]