สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างทั่วไป

Advertisement   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างทั่วไป สังกัดกองพัสดุและคลังพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 สิงหาคม 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก เลขที่ 64/26 ตำแหน่ง ลูกจ้างทั่วไป สังกัดกองพัสดุและคลังพัสดุ (กพด.) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร หรือ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0 2577 9388 หรือ 0 2577 9389 ท่านใดสนใจสมัครงานกับ วว. สามารถสมัครผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 1. ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น 4 อาคาร Admin เลขที่ 35 […]