สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20 พ.ค.64

Advertisement   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเฉพาะกิจ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก เลขที่ 64/15 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และลูกจ้างเฉพาะกิจ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.ลูกจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา (หป.ชจ.) 2. ลูกจ้างเฉพาะกิจ จำนวน 1 อัตรา สังกัดห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาระของวัสดุ (หปสช.) การรับสมัคร ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร หรือ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0-2577-9388 หรือ 0 2577 9389 […]