บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง หลายอัตรา

Advertisement   บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-28 กรกฎาคม 2564 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิศวกรและช่างเทคนิค 1). ตำแหน่ง วิศวกรแผนกระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง วุฒิ ป.ตรี 2). ตำแหน่ง วิศวกรระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า วุฒิ ป.ตรี 3). ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ วุฒิ ปวส. 4). ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบตู้รถไฟฟ้า วุฒิ ปวส. 5). ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบโทรคมนาคม วุฒิ ปวส. 6). ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร วุฒิ ปวส. 7). ตำแหน่ง ช่างเทคนิคแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน วุฒิ […]