‘ลุงหยี’เลี้ยงหมาจร500ตัว วอนรัฐยกเว้นค่าขึ้นทะเบียน ก่อนเจอค่าปรับทะลุ12ล้าน

Advertisement   จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อป้องกันปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ และเป็นการป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยเจ้าของต้องดูแลสัตว์ จึงต้องนำไปขึ้นทะเบียน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้คือ ค่าคำร้องขอขึ้นทะเบียนฉบับละ 50 บาท ค่าสมุดประจำตัวสัตว์ 100 บาท ค่าเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ตัวละ 300 บาท หากเจ้าของไม่ดำเนินการตามกฎหมาย เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นของรัฐ มีอำนาจเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 25,000 บาท นั้น     ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 11 ต.ค. ที่ ซอย ศาลาธรรมมศพน์ 34 แขวงศาลาธรรมมศพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. ‘ ข่าวสดออนไลน์ ‘ ได้ลงพื้นที่ ไปสัมภาษณ์ […]