เคาะแล้ว! ผู้ต้องขังลอกท่อทั่วกรุง500กม.แรก เริ่ม1ก.ค.นี้

Advertisement เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ห้องประชุมชีนิมิตร ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ (สนน.) ศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงภายหลังการประชุมหารือระหว่างกรุงเทพมหานคร (กทม.) และกรมราชทัณฑ์ เรื่องการดำเนินงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในกรุงเทพมหานคร ว่า Advertisement วันนี้เป็นการร่วมมือตามแนวคิดของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ได้มีดำริให้มีการร่วมมือกันในการลอกท่อระบายน้ำโดยผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ ในวันนี้จึงได้เชิญอธิบดีกรมราชทัณฑ์มาปรึกษาหารือเนื่องจากที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ โดยชาวบ้านพบว่าผู้ต้องขังลอกท่อระบายน้ำได้ดี และสามารถทำให้ผู้ต้องขังทำประโยชน์ให้แก่สังคมและมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ต้องมีการเน้นย้ำว่า การจ้างผู้ต้องขังต้องมีหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติเหมือนคนปกติ ทั้งเรื่องค่าแรงและสวัสดิการ และต้องมาทำด้วยความสมัครใจ นายชัชชาติกล่าวว่า ปัจจุบัน กทม.มีท่อระบายน้ำที่จำเป็นต้องลอก 6,500 กิโลเมตร (กม.) โดย สนน.ดูแลเส้นเลือดใหญ่อยู่ประมาณ 2,000 กม. และแต่ละเขตดูแลเส้นเลือดฝอยที่เป็นท่อย่อยประมาณ 4,500 กม. ซึ่งปีนี้ลอกไปแล้วประมาณ 2,000 กม. แต่ในช่วง 4 เดือนที่เหลือของปีงบประมาณ 2565 […]