กระทรวงการคลังหนุนคนไทยปั๊มลูก คนที่2 ได้ลดหย่อนภาษี6หมื่น!!

Advertisement   Advertisement นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจาเผยแพร่การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ลดหย่อนภาษีเงินได้ สำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของ ผู้มีเงินได้ คนละ 3 หมื่นบาท และสําหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป หากเป็นบุตรที่เกิดในหรือหลังปี 2561 ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีกคนละ 3 หมื่นบาท โดยในการนับลําดับบุตร ให้นับลําดับของบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม ให้มีผลใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปีภาษี 2561 ที่จะต้องยื่นรายการในปี 2562 คือในเดือนมกราคมถึงมีนาคม นายประสงค์กล่าวว่า มาตรการเพิ่มค่าลดหย่อนดังกล่าวเพื่อสนับสนุนให้คนมีบุตรมากขึ้น จากปัจจุบันคนไทยมีลูกน้อยลง ส่งผลให้ประชากรวัยเด็กลดลง และทำให้ไทยกำลังเข้าสู่สังคมคนชรา ซึ่งหากปล่อยไว้จะกลายเป็นปัญหาสำหรับประเทศ ทำให้ คนวัยแรงงานน้อยลง รัฐต้องแบกรับภาระดูแลคนสูงอายุจำนวนมาก Advertisement “กรมสรรพากรให้ลดหย่อนบุตร สำหรับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรตามสายเลือดได้ 3 หมื่นบาท/คน /ปี โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร จากเดิมก่อนหน้านี้กำหนดว่า การหักลดหย่อนบุตรได้ไม่เกิน 3 คน โดยสามารถลดหย่อนได้ทั้งสามีและภรรยา […]

คนมีลูกปีนี้เตรียมเฮ!! สรรพากรให้สิทธิลดหย่อนสูงสุดถึง60,000บาท!!

  จากการคาดการณ์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ที่คาดว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2579 โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุถึง 30% กระทรวงการคลังจึงต้องออกมาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อกระตุ้นให้มีอัตราการเกิด  โดยค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์และค่าทำคลอด ไม่ว่าจะเป็นบุตรคนที่เท่าไหร่ แต่หากตั้งครรภ์ภายในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2561 – 31 ธ.ค 2561 ก็สามารถนำค่าใช้จ่าย มาลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุดถึง 60,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1161 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/044/1.PDF ขอบคุณข่าวจาก : FINSTREET