‘ไทยรัฐ’ประกาศลดพนักงาน!! สมัครใจลาออก จ่ายชดเชยสูงสุด10เดือน

Advertisement   Advertisement วันที่ 17 ธันวาคม 2561 มีรายงานว่า บริษัท วัชรพล จำกัด เจ้าของ "หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ" ได้ออกประกาศโครงการลาออกด้วยความสมัครใจ โดยได้รับความช่วยเหลือ สำหรับพนักงานทุกระดับที่ได้รับบรรจุเป็นพนักงาน ซึ่งให้คนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 17-30 ธันวาคม 2561 และจะได้รับเงินช่วยเหลือ ดังนี้   – อายุงานครบ 120 วันขึ้นไป แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับเงินเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน  – อายุงานครบ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 3 ปี  ได้รับเงินเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน  – อายุงานครบ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 6 ปี  ได้รับเงินเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน  – อายุงานครบ 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ […]