‘ไทยรัฐ’ประกาศลดพนักงาน!! สมัครใจลาออก จ่ายชดเชยสูงสุด10เดือน

Advertisement   Advertisement วันที่ 17 ธันวาคม 2561 มีรายงานว่า บริษัท วัชรพล จำกัด เจ้าของ "หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ" ได้ออกประกาศโครงการลาออกด้วยความสมัครใจ โดยได้รับความช่วยเหลือ สำหรับพนักงานทุกระดับที่ได้รับบรรจุเป็นพนักงาน ซึ่งให้คนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 17-30 ธันวาคม 2561 และจะได้รับเงินช่วยเหลือ ดังนี้   – อายุงานครบ 120 วันขึ้นไป แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับเงินเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน  – อายุงานครบ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 3 ปี  ได้รับเงินเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน  – อายุงานครบ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 6 ปี  ได้รับเงินเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน  – อายุงานครบ 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ […]

ลดพนักงานอีกบริษัท!! กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสั่งติดตาม’ฟูจิ ซีร็อกซ์ไทย’ เตรียมลดคน10,000คน ตามนโยบายบริษัทแม่

  กสร. สั่งติดตาม"ฟูจิ ซีร็อกซ์ไทย"เตรียมลดพนักงาน 10,000 คน ตามนโยบายบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น แนะนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 5 ก.พ.2561 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผย ถึงกรณี บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ญี่ปุ่น) ได้มีนโยบายปลดพนักงานจำนวน 10,000 คน ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นเพื่อปรับขนาดองค์กรให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจว่า กสร.ได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสอบถามไปยังบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจ หน่วยงานที่มีภาวะคนล้นงาน หรือหน่วยงานที่มีลักษณะงานซ้ำซ้อนกัน หากมีบุคลากรที่ซ้ำซ้อนก็จะลดพนักงานและจะไม่รับคนทดแทน อธิบดีื กสร. กล่าวอีกว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจ โดยคาดการณ์ว่าพนักงานที่มีลักษณะดังกล่าวจะเป็นในส่วนของฝ่ายวิจัยและพัฒนาและในสายการผลิต สำหรับบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีโรงงานผลิตคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว "อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานติดตามสถานการณ์รวมทั้งความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด รวมทั้งชี้แจงข้อกฎหมายให้นายจ้างและลูกจ้างทราบ กรณีที่มีการเลิกจ้างให้เข้าไปตรวจสอบว่ามีการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หากพบว่าบริษัทฯปฏิบัติไม่ถูกต้องจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือทันที รวมทั้งจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการจัดหางาน ในการจัดหางานใหม่ทดแทน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรณีที่ลูกจ้างต้องการฝึกอาชีพและสำนักงานประกันสังคมในการดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างด้วย" อธิบดีกสร.กล่าวในที่สุด […]