ลดค่าไฟ ค่าน้ำ ช่วงโควิด 2564 เช็กเงื่อนไข ใช้แค่ไหนต้องจ่ายเท่าไร

Advertisement บ้านไหนได้ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ช่วงโควิด 19 ระบาดในปี 2564 กันบ้าง มาตรวจสอบรายละเอียด พร้อมคำนวณว่าต้องจ่ายค่าไฟ ค่าน้ำ เท่าไร ช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังไม่คลี่คลายดี หลายบริษัทเลยให้พนักงาน Work from Home ขณะที่หลายคนก็พยายามอยู่บ้านในวันหยุด เพื่อลดความเสี่ยงออกไปรับเชื้อ ซึ่งนั่นก็ทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และน้ำประปา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้น ภาครัฐจึงออกมาตรการช่วยเหลือด้วยการลดค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา อีกครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ Advertisement ว่าแต่…บ้านไหนจะได้ใช้ไฟฟรี น้ำฟรี หรือได้ส่วนลดเท่าไรบ้าง เรารวบรวมมาสรุปให้ทราบกันตรงนี้ มาตรการลดค่าไฟฟ้า ช่วงโควิด 2564   ระยะเวลาดำเนินการมาตรการจะอยู่ในช่วง 2 เดือน คือ รอบบิลเดือนพฤษภาคม 2564 (จดหน่วยในวันใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2564) รอบบิลเดือนมิถุนายน […]