บิ๊กแสนสิริ หนุน เก็บภาษีคนรวย ลดความเหลื่อมล้ำ คนแข็งแรงต้องเสียสละ

Advertisement บอสใหญ่แสนสิริ ทวีตสนับสนุน เก็บ ภาษีคนรวย ชี้ สามารถนำไปลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำเมื่อมีภัยพิบัติในอนาคต คนแข็งแรงกว่าต้องเสียสละ นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ทวีตข้อความว่าจากบทความสัดส่วนตัวเลขของภาษีคนรวย ซึ่งระบุว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ – คือมูลค่าความร่ำรวยของเศรษฐีอเมริกันที่รวยที่สุด 1% เมื่อปี 2020 5% ของครัวเรือนที่ถือครองความร่ำรวยชาวอเมริกันอยู่ 2 ใน 3 และ สัดส่วนภาษีที่สมาชิกเดโมแครตต้องการให้เก็บภาษีคนรวย คือ 6 ต่อ 1 Advertisement โดยข้อวามระบุว่า “ตัวเลขนี้คือบทพิสูจน์ว่าทําไมเราถึงต้องมี wealth tax/ ภาษีคนรวย เพราะช่วงโควิดคนตัวเล็กเดือนร้อนมากทั้งทางรายได้และสุขภาพในอัตราส่วนที่สูงกว่าคนรายได้มาก ภาษีนี้รัฐบาลจะได้นําไปช่วยป้องกันหรือลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำเมื่อมีภัยพิบัติในอนาคต คนแข็งแรงกว่าต้องเสียสละครับ” Advertisement พร้อมกันนั้น ยังทวีตข้อความว่า จากบทความเรื่องเราต้องการภาษีคนรวย ว่า “ถูกต้องและเห็นด้วยอย่างยิ่ง ช่วงโควิดเห็นได้ชัดถึงความเหลื่อมล้ำ คนตัวเล็กต้องได้ความช่วยเหลือจากการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลไกรัฐ ทำให้รัฐบาลมีภาระทางงบประมาณสูงขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากผู้ที่มั่งคั่งกว่าในรูปแบบต่างๆให้เกิดภาวะการเงินสมดุลของประเทศ”   […]