ด่วน! “ประยุทธ์” ลงนามข้อกำหนดฯ รับเปิดประเทศ “สถานบันเทิง” รอฟังข่าวดี

Advertisement “ประยุทธ์” ลงนามข้อกำหนด ในมาตรา 9 ฉบับ 37 รับเปิดประเทศ ผ่อนมาตรการค่อยเป็นค่อยไป คง “เคอร์ฟิว” 7 จังหวัดแดงเข้ม สถานบันเทิงเตรียมรอสัญญาณเปิด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม เว็บราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 37 ผ่อนคลายมาตรการโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดประเทศ แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีการปรับปรุงพื้นที่จังหวัดตามสถานการณ์ ห้ามจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่ได้รับอนุญาต ห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับ 7 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และมาตรการต่าง ๆ ตามพื้นที่สี ส่วนสถานบริการที่คล้ายสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะให้ปิดไว้ก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดตามแผน ซึ่งรัฐบาลจะได้ประกาศต่อไป Advertisement Advertisement