กฟน. เตือน หยุดแชร์ข้อความ “ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟ 1 ปี ” ชี้ไม่เป็นความจริง

Advertisement MEA เตือน!! หยุดแชร์ข้อความ “ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟ 1 ปี ” อาจทำให้เข้าใจผิด ระบุเป็นมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น แนะตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง จากกรณีการเผยแพร่ข้อความ และภาพ “ลงทะเบียนได้แล้ว!!! ลดค่าน้ำค่าไฟ 1 ปีเต็ม” ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ นั้น นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีมาตรการส่วนลดค่าน้ำ-ค่าไฟจริง แต่เป็นมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น โดยเป็นมาตรการที่เริ่มตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะมีการขยายระยะเวลามาตรการปีต่อปี Advertisement ล่าสุด ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 64 ได้ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 1 ปี คือ เป็นการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 64 ถึง ก.ย. 65 นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มจำนวนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากเดิมรายละ 230 บาทต่อเดือน เป็น […]