ม.จ.จุลเจิม เผย ร.10 ทรงงานตลอด ทรงสั่งงานผ่านไลน์ทั้งวัน ตั้งแต่ตื่นพระบรรทม

Advertisement ม.จ.จุลเจิม เล่าเรื่องในหลวง ร.10 ทรงงานอยู่ตลอดเวลา พระองค์ใช้การสั่งงานผ่านไลน์ ทำให้คนทำงานถวายทำงานกันแทบไม่ทัน Advertisement วันที่ 18 มีนาคม 2565 เฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล ของ ม.จ.จุลเจิม ยุคล มีการโพสต์ในหัวข้อ เรื่องที่มีคนติฉินนินทาว่า ในหลวง ร.10 ไม่ค่อยทรงงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยไม่ค่อยรู้ว่า ในความเป็นจริงแล้ว ในหลวง ร.10 ทรงงานหนักมาก ทั้งนี้ ม.จ.จุลเจิม เผยว่า คนชอบวิจารณ์กันโดยไม่รู้จริง ว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ ร.10 ไม่ค่อยทรงงาน และข้าพเจ้าก็คิดว่าพระองค์ก็ทรงทราบว่ามีคนกล่าวหาใส่ร้าย แต่ไม่ทรงใส่พระทัยแต่อย่างใด พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงเป็นมนุษย์ปุถุชน อาจจะทรงรู้สึกอะไรบ้าง แต่ด้วยพระขันติธรรมก็พระราชทานเมตตาให้ผู้ที่กล่าวหาว่าร้าย ในเรื่องที่คนกล่าวหาเล่าลือว่าพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ไม่ค่อยทรงงานนั้น ข้าพเจ้าทราบว่าไม่เป็นความจริงเลย แท้จริงทรงงานหนักมาก และทรงงานด้วยวิธีการอันเป็นแบบฉบับเฉพาะของพระองค์ เรื่องนี้ทราบมาตั้งแต่เหตุการณ์หมูป่าติดถ้ำขุนน้ำนางนอน ทรงโปรดให้เจ้าหน้าที่ของพระองค์ไปประจำที่หน้าถ้ำ ทรงให้ถ่ายวีดีโอ ให้ถ่ายรูปขึ้นไปถวาย ให้เขียนรายงานทูลเกล้าถวายตลอดเวลาผ่านไลน์ ทรงหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนทรงติดต่อนักดำน้ำและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกด้วยพระองค์เอง […]

ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 11,723 ราย

ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ให้กับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 11,723 ราย วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล โดยมีใจความว่า… มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562) ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น จํานวน 11,723 ราย สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทั้งหมด สามารถคลิกดูได้ที่ >> เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รัฐบาลเตรียมกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานคณะจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  เมื่อวันที่ 2 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงการดำเนินการของรัฐบาล หลังจากสำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี ว่า รัฐบาลได้เตรียมการชั้นต้นมาบ้างแล้ว มีการพูดคุยกันภายใน โดยสุดแล้วแต่ว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงมาเมื่อใด ดังนั้น ในขณะนี้ถือว่ามีความชัดเจนออกมาแล้ว จึงต้องมีการเตรียมการพระราชพิธีที่เป็นทางการตามจารีตประเพณี คือในวันที่ 4-6 พฤษภาคมนี้ ตามหมายกำหนดการที่ทรงโปรดเกล้าฯมาแล้ว แต่ก่อนหน้านั้นรัฐบาลต้องเตรียมการเป็นการภายใน ทั้งเรื่องการจัดเตรียมพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เป็นการเตรียมเพื่อให้นำมาใช้ได้ในช่วงพระราชพิธี นอกจากเตรียมการก่อนหน้านั้น ยังต้องเตรียมสำหรับในระหว่างประกอบพระราชพิธี วันที่ 4-6 พฤษภาคม และจะมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างหลังจากนั้น ที่รัฐบาลต้องทำถวาย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขณะนี้จะมีการหารือกันและแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดพระราชพิธีดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าเตรียมการดังกล่าว นอกจากนี้จะมีการกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข่าวจาก : มติชนออนไลน์