แม่ค้าออนไลน์เตรียมควัก!! ร่าง พ.ร.บ.เก็บภาษีผู้ค้าออนไลน์ผ่านแล้ว รับโอน3,000ครั้งต่อปี ต้องโดนตรวจสอบ!!

Advertisement   Advertisement ผ่านแล้ว ร่าง พ.ร.บ.เก็บภาษีผู้ค้าออนไลน์ รับโอน 3 พันครั้งต่อปี ยอดเงิน 2 ล้านบาทต่อปี เจอสรรพากรสอบ สนช. ถกเครียด หวั่นถูกหางเลข ได้รับโอนมากกว่า 200 ครั้ง เจอกวาดรวมหมด วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า ในการประชุมนิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ซึ่งทางคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยมีสาระสำคัญคือ ให้สถาบันการเงินต้องรายงานข้อมูลของบุคคล และนิติบุคคล ที่มีความเคลื่อนไหวทางบัญชีในการทำธุกรกรรม ดังนี้ – ฝาก หรือรับโอนเงินทุกบัญชี เดิน 3,000 ครั้งต่อปี – ฝากและรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 200 ครั้ง และยอดเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปต่อปี ส่งให้กรมสรรพากรตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง โดยตั้งเป้าเก็บภาษีจากผู้ค้าออนไลน์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สนช. หลายคนได้ลุกขึ้นอภิปรายทักท้วง อาทิ นายวรพล โสคติยานุรักษ์ […]