หวั่นซ้ำรอยแมวไทยโบราณ! โซเชียลจี้รัฐยก ‘ปลากัดไทย’ เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ก่อนถูกต่างชาติจดสิทธิบัตร!

Advertisement   เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ เมื่อมีผู้ใช้ชื่อว่า Phitsanulok Heritage ได้จัดแคมเปญชื่อ ร่วมสนับสนุน “ปลากัดไทย เป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย” ผ่านทางเว็บไซต์ change.org เพื่อเรียกร้องให้สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติประกาศให้ปลากัดไทยได้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ และเป็นการป้องกันไม่ให้ต่างชาตินำปลาชนิดดังกล่าวเป็นจดทะเบียนเป็นของชาติตนเอง เช่นเกี่ยวกับกรณีของแมวไทยโบราณที่ปัจจุบันอยู่เหลือเพียง 5 สายพันธุ์เท่านั้นคือ แมววิเชียรมาศ แมวโคราช แมวขาวมณี แมวศุภลักษณ์ และแมวโกนจา แต่ 4 ใน 5 ของสายพันธุ์ได้ถูกต่างชาตินำไปจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วคือ วิเชียรมาศ จดโดยประเทศอังกฤษ ขาวมณี โกนจา และโคราช จดโดยประเทศสหรัฐอเมริกา     ทั้งนี้ ผู้รณรงค์แคมเปญดังกล่าวได้เปิดเผยว่า ปลากัดไทยเป็นปลาประจำถิ่น เป็นปลาที่นิยมเลี้ยงมานาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ชาวต่างชาติมักรู้จักในชื่อ Fighting Fish หรือ Siamese Fighting Fish และมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Betta splendens Regan จัดเป็นปลาพื้นเมืองดั้งเดิมของไทยที่นิยมเลี้ยงมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อดูเล่น และเพื่อกีฬากัดปลา พบได้ทั่วไปในทุกภาคของประเทศ ซึ่งได้พัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันชาวต่างชาติก็ได้นำปลากัดไทยไปพัฒนาบ้างแล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ยังต้องนำปลากัดไทยไปเป็นต้นสายในการพัฒนา แต่ต่อไปเขาอาจจะนำปลากัดไทยไปจดทะเบียนเป็นสัตว์ประจำชาติของเขาก็ได้ เฉกเช่นกับหลายๆอย่างที่ผ่านมา […]