รู้หรือไม่จะเป็น รปภ.ต้องขึ้นทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียมด้วยนะ ??

Advertisement สนง.ตำรรวจ ลั่นกำหนดวันขีดเส้นตาย รปภ.ต้องขึ้นทะเบียนทุกคน Advertisement   เชื่อว่าประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าประเทศเรามีกฎหมายเกี่ยวกับการ รักษาความปลอดภัย ซึ่งจริงๆแล้วเป็นพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 มีเนื้อหาทั้งสิ้น 76 มาตรา แต่โดยส่วนใหญ่คนที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายหรืออ่านข่าวการเมืองต่างๆจะคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการเปิดกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยเป็นหลัก แต่ล่าสุดคำสั่ง คสช.ที่ 67/2559 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2559 มีการระบุออกมาว่าอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย และเจ้าของธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องมีการต่อทะเบียนใบอนุญาต โดยกำหนดให้ต่ออายุภายใน 26 ก.พ.นี้ หากมีการผ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำคุกและทั้งปรับ ซึ่งในการต่ออายุหรือขอขึ้นทะเบียนนั้นจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยฉบับละ 50,000 บาท ใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตฉบับละ 1,000 บาท  ใบแทนในอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยฉบับละ 3,000 บาท ใบแทนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตฉบับละ 100 บาท การต่อใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม สำหรับในอนุญาตแต่ละฉบับ   แน่นอนว่าเมื่อข่าวออกมาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า เหมาะสมหรือไม่ขูดรีดเกินไปหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่ผู้ที่ประกอบอาชีพ รปภ.นั้นรายได้ไม่สูงและมีจำนวนมากที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนเพราะไม่รู้ข้อกฎหมายนี้ หรือ บริษัทไม่ได้ทำตามกฎหมายนี้ มีไม่กี่แห่งที่มีการขึ้นทะเบียนทั้งบริษัทและพนักงานอย่างถูกต้อง แม้ว่าสาระสำคัญของกฎหมายนี้จะมีออกเมื่อเพื่อป้องกันการแฝงตัวของมิจฉาชีพเข้ามาหาผลประโยชน์จากอาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ ป้องกันกลุ่มอิทธิพลในธุรกิจนี้บังหน้าก็ตาม เพราะใจความหลักๆของ เน้นไปที่การประกอบการที่ต้องผ่านการตรวจสอบ […]