รู้จักมะเร็งปอด คร่าชีวิตคนไทยอันดับ2 มี3ปัจจัยเสี่ยง สังเกตสัญญาณเตือน

Advertisement รู้จักมะเร็งปอด คร่าชีวิตคนไทยอันดับ 2 เปิด 3 ปัจจัยเสี่ยง สังเกตสัญญาณเตือน ไอเรื้อรังกว่า 2 สัปดาห์ ไอเป็นเลือด เสมหะปนเลือด เจ็บหน้าอก น้ำหนักลด เมื่อวันที่ 11 มี.ค.65 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของอดีตพระเอกในตำนาน นายสรพงศ์ ชาตรี จากโรคมะเร็งปอด ว่า มะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของคนไทย โดยเป็นอันดับ 2 ในผู้ชายรองจากมะเร็งตับ และเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิง Advertisement ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการคัดกรองโรคมะเร็งปอดที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เมื่อผู้ป่วยมีอาการผิดปกติมักจะเป็นโรคในระยะที่ลุกลามไปแล้ว ทำให้การตรวจพบโรคในระยะแรกทำได้ยากและมีอัตราตายสูง วิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบันจึงเป็นการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปอด ได้แก่ 1.การสูบบุหรี่รวมถึงยามวนต่างๆ โดยผู้สูบบุหรี่อาจมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ไม่สูบถึง 10 เท่า รวมถึงผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่เองโดยตรง แต่สูดดมจากบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบก็มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไป เพราะควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งมากกว่า 60 ชนิด 2.ได้รับแร่ใยหิน (แอสเบสตอส) ซึ่งเป็นแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น […]