แค่เดือนเดียว ไทยปรับรูปแบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้ว 4 รอบ

Advertisement มีรายงานว่าในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ประเทศไทยปรับรูปแบบการลงทะเบียนฉีดวัคซีน 4 รอบแล้ว ดังนี้ -26 เมษายน ประกาศให้ประชาชนลงฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อม Advertisement สธ.ประกาศ 1 พ.ค. เปิดจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้สูงอายุ-โรคประจำตัว 7 กลุ่ม 16 ล้านคน ผ่านไลน์หมอพร้อม เริ่มฉีด มิ.ย.-ก.ค. 64 ส่วนประชาชนทั่วไปเริ่มลงทะเบียนจอง 1 ก.ค. 64 พร้อมฉีดเดือน ส.ค. ย้ำไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนจองวันแรก เพราะวัคซีนมีครบและเพียงพอทุกคน ขณะที่ญาติผู้สูงอายุลงทะเบียนแทนได้ -12 พ.ค. จัดสูตร 30-50-20 สำหรับฉีดวัคซีน คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เห็นชอบแผนการฉีดวัคซีน จัดสูตร “30-50-20” แบ่งตามช่องทางการเข้าถึง กลุ่มที่มาจากระบบนัดหมายผ่านไลน์และแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม จำนวน 30% Advertisement กลุ่มที่มีการนัดหมายจากโรงพยาบาล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย […]