เปิดรายได้ ‘ท่าอากาศยานไทย’ ได้เงินต่อปีมากเท่าไหร่? เหตุใดการบริการยังปัญหาเยอะ?

Advertisement   Advertisement วันที่ 8 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในยุคที่การใช้เส้นทางการเดินทางทางอากาศ หรือเครื่องบินเป็นที่นิยมในสังคม อาจเป็นเพราะ ปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ทั้งราคาค่าโดยสารที่ถูกลง สายการบินที่มีให้เลือกหลากหลาย รวมไปถึงสนามบินที่ผุดขึ้นตามเมือง หรือจังหวัดทั่วประเทศ ตัวเลขจำนวนผู้ใช้บริการจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปฏิเสธไม่ได้ว่า สนามบินแต่ละแห่ง ของแต่ละประเทศ เปรียบเสมือนประตูบ้านที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เป็นหน้าเป็นตา และสิ่งประทับใจแรกที่ชาวต่างชาติสัมผัส ดังนั้นงบประมาณ และการจัดการระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ จึงมีความสำคัญมาก รวมไปถึงการออกแบบ ความสะอาด และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ‘สนามบินสุวรรณภูมิ’ หรือ ‘สนามบินดอนเมือง’ ที่บริหารจัดการโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอโอที (AOT) คงเป็นสิ่งที่คุ้นเคยสำหรับคนไทย และชาวต่างชาติเป็นอย่างดี เพราะ เป็นสนามบินหลักของประเทศ ซึ่งตั้งแต่เริ่มเปิดใช้บริการ สนามบินทั้ง 2 แห่ง ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ใช้บริการหลายกรณี ทั้งกระเป๋าสัมภาระตกหล่น ของถูกขโมยระหว่างโหลดลงเครื่อง ห้องน้ำสกปรก หรือการบริการที่ขัดข้องบ่อยครั้ง เป็นต้น […]