เด็ก12-15ปี เสี่ยงเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หลัง mRNA เข็ม2

Advertisement ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เผย เด็ก12-15ปี มีความเสี่ยงเกิด กล้ามเนื้อเกิดหัวใจอักเสบหลังฉีด mRNA เข็ม2 มากกว่ากลุ่มอื่นๆถึง 4 เท่า แสดงอาการ2-3 วันหลังฉีด เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ทางด้านของเพจเฟซบุ๊ก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เผยข้อมูลเกี่ยวกับอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หลังฉีดวัคซีน mRNA ซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนต่างให้ความสนใจ ทางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ชี้ให้เห็นว่า เด็กอายุ 12-15 ปีมีโอกาสเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบสูงกว่ากลุ่มอื่นถึง 4 เท่า มักจะมีอาการ 2-3 วันหลังจากได้รับวัคซีน mRNA เข็มที่ 2 โพสต์ดังกล่าวเป็นข้อมูลจากทาง พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย Advertisement ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เผย เด็ก12-15ปี มีความเสี่ยงเกิดเนื้อหัวใจอักเสบหลัง mRNA เข็ม2 มากกว่าถึง 4 เท่า เราน่าจะมีวัคซีนโควิด 19 เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจะมีวัคซีนชนิดสารพันธุกรรมเอมอาร์เอนเอ (mRNA) […]