ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แนะวิธีเลือกวัคซีนโควิดในเด็ก ยี่ห้ออะไรดี

Advertisement ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แนะวิธีเลือกวัคซีนโควิดในเด็ก ควรพิจารณาจากอะไร ฉีดยี่ห้ออะไรดี หลังฉีดต้องปฏิบัติตัวอย่างไร พบเด็กชายกับเด็กหญิงให้ฉีดไม่เท่ากัน Advertisement เป็นเรื่องที่พ่อแม่และผู้ปกครองของเด็ก ๆ กำลังให้ความสำคัญอย่างมาก หลังรัฐบาลออกแผนการฉีดวัคซีนในเด็กกลุ่มอายุ 12-17 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยจะเริ่มฉีดวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีทั้งวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) หรือวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จนผู้ปกครองต่างลังเลใจว่าจะฉีดอะไรดี ตามไปดูคำแนะนำที่น่าเชื่อถือเพื่อประกอบการตัดสินใจกันเลย… เลือกวัคซีนยี่ห้ออะไร พิจารณาจากอะไร ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ออกคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กและวัยรุ่นตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป (ฉบับที่ 2) วันที่ 7 กันยายน 2564 ให้พิจารณาเลือกฉีดวัคซีนชนิดที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทย (อย.) ให้ใช้ในเด็กและวัยรุ่น โดยให้ตรงตามอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ อีกประการคือ วัคซีนที่ผ่านการพิจารณาด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ จากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ซึ่งขณะนี้ ณ วันที่ 7 กันยายน 2564 มีวัคซีนโควิด 19 เพียงชนิดเดียว […]