ชี้ช่องรวยช่วยตำรวจ!! ราชกิจจานุเบกษาประกาศ แจ้งความนำจับยาบ้า คนแจ้งได้รางวัลนำจับเม็ดละ2บาท เฮโรอีนกรัมละ100บาท กัญชากรัมละ10สตางค์!!

Advertisement   Advertisement ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 ต.ค.2561 เผยแพร่ ประกาศกระทรวงยุติธรรมเรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. 2561       คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดราชกิจจาฯ ฉบับเต็ม   Advertisement กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ โดยคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ ในยาเสพติดชนิดต่าง ๆ อาทิ เฮโรอีน กรัมละ 100 บาท ,ฝิ่น (มอร์ฟีน) กรัมละ 20 บาท ,โคคาอีน กรัมละ 20 บาท ,คีตามีน กรัมละ 10 บาท ,ซูโดอีเฟดรีน อีเฟดรีน กรัมละ 3 บาท , แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์ของแอมเฟตามีน ชนิดเม็ด จ่ายเม็ดละ 2 บาท ชนิดผงคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ กรัมละ 100 […]