อัปเดตราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่2022 กทม.-ปริมณฑล ฉีดที่ไหนบ้าง

Advertisement วัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดทุกปีไหม Advertisement แม้จะเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้ว ทว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่ไม่ได้อยู่ตลอดไป แต่จะลดต่ำลงภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนหรือในระหว่างปี อีกทั้งไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่อาจมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ได้อยู่ตลอดเวลา จึงมีคำแนะนำให้เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยสำหรับผู้ใหญ่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 เข็ม และสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ ที่เพิ่งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครั้งแรก ควรต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 เข็ม โดยให้เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์ค่ะ วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีกี่แบบ วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ (เชื้อไวรัสชนิดสายพันธุ์ A 2 สายพันธุ์ และสายพันธุ์ B 1 สายพันธ์) และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ (เชื้อไวรัสชนิดสายพันธุ์ A 2 สายพันธุ์ และสายพันธุ์ B 2 สายพันธุ์) ซึ่งส่วนใหญ่ทางโรงพยาบาลจะแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ […]