โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนกรอบวงเงินกู้รักษาราคาน้ำมัน ไม่เกิน 3 หมื่นล้าน

Advertisement โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนกรอบวงเงินกู้รักษาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท 29 พ.ย. 2564 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้รักษาราคาน้ำมันฯ เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 26 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ. 2564 โดยให้เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเป็นจำนวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ทั้งนี้ให้พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ด่วน!! กบง.ลดราคาดีเซลลงเหลือลิตรละ 28 บาท ปรับสูตรใช้แค่บี 7 เริ่ม 1 ธ.ค.นี้

ด่วน!! กบง.ลดราคาดีเซลลงเหลือลิตรละ 28 บาท ปรับสูตรใช้แค่บี 7 เริ่ม 1 ธ.ค.นี้ รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการระดับ ที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีข้อสั่งการให้ดูแลราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ระดับ 28 บาทต่อลิตร ประกอบกับราคาตลาดโลกเริ่มผ่อนคลายลงเล็กน้อยนั้น ล่าสุด วันที่ 24 พฤศจิกายน คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้จัดประชุมด่วนเพื่อหาแนวทางลดราคาดีเซลเป็นระดับ 28 บาทต่อลิตร โดยที่ประชุมมีมติเคาะแนวทางปรับสูตรน้ำมันดีเซลเหลือ1ชนิดคือบี7 จากปัจจุบันมี 3 ชนิดคือ บี 7 บี 10 และ บี 20 ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลจะลดลงลิตรละประมาณ 1 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ เนื่องจากตามออกประกาศตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ค้าลดส่วนผสม โดยจะมีประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทั้งนี้มติดังกล่าวเพื่อช่วยประชาชนลดผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น โดยการปรับสูตร บี100ลดลง […]

ด่วน! ครม.ไฟเขียวกองทุนน้ำมัน กู้เงิน 2 หมื่นล้าน ตรึงดีเซลไม่เกิน 30 บาท นาน 4 เดือน

ด่วน! ครม.สัญจรกระบี่ ไฟเขียวกองทุนน้ำมัน กู้เงิน 2 หมื่นล้าน ตรึงดีเซลไม่เกิน 30 บาท เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อรักษาเสถียรภาพน้ำมันดีเซล วันที่ 16 พ.ย.64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่จ.กระบี่ มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม อนุมัติกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อรักษาเสถียรภาพน้ำมันดีเซล ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 4 เดือน พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงการชุมนุมประท้วงของรถบรรทุกเพื่อเรียกร้องให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซล ไม่เกิน 25 บาทต่อลิตรว่า สั่งการกระทรวงคมนาคมจัดรถบขส. หรือรถทหารขนส่งสินค้าแทน ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย นัดเคลื่อนขบวนไปที่กระทรวงพลังงานในวันนี้ เพื่อเรียกร้องให้ปรับลดราคาน้ำมัน โดย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม. ถึงกรณีการอุดหนุนกองทุนน้ำมันว่า ต้องไปดูสิ่งที่เขาเสนอเข้ามา ผู้สื่อข่าวถามว่าจะสามารถตรึงราคาน้ำมันตามข้อเสนอของสหพันธ์การขนส่งฯได้หรือไม่ นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า […]

รองนายกฯแจง เหตุราคาน้ำมันพุ่ง โควิดคลี่คลาย-ตะวันตกต้องการพลังงาน

“สุพัฒนพงษ์”แจงวุฒิฯ ราคาน้ำมันสูงจาก 3ปัจจัย “โควิด-19 คลี่คลาย-ศก.ฟื้นตัว -ตะวันตกต้องการพลังงาน” ยันไม่เลิกน้ำมันผสม เหตุกระทบนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 พ.ย. เวลา 10.00น. ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณากระทู้ถามของ พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ ส.ว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา ถามถึงปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซหุงต้มมีราคาแพง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน ชี้แจงว่า ปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น มาจาก 2 ปัจจัย คือ ราคาน้ำมันตลาดโลกที่สูงขึ้น และราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท โดยปัจจัยทั้ง 3 อย่างเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ที่คลี่คลายจากภาวะโควิด-19 และในภูมิภาคตะวันตกที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว อากาศหนาว ต้องการพลังงาน ทำให้ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ตามยอมรับว่าราคาน้ำมันดีเซลกระทบประชาชนมาก จากปลายปี ราคา 25 บาทต่อลิตร ปัจจุบันทะลุ […]

ขึ้นอีกแล้ว! ปตท. บางจาก ประกาศปรับราคาน้ำมัน +40 สตางค์

ราคาน้ำมัน เตรียมปรับขึ้นอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปรับขึ้นลง 2 ครั้ง ท่ามกลางเสียงทักท้วงจากหลายฝ่ายว่า น้ำมันแพงเกินไป เมื่อวันที่ 22 ต.ค. บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) และ บมจ.บางจาก ประกาศ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซลทุกชนิด คงราคาเดิม มีผลตั้งแต่ 23 ต.ค.64 เวลา 05.00 น. ทั้งนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 39.36 บาท แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 31.95 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 31.68 บาท E20 ลิตรละ 30.44 บาท […]

ขึ้นแล้วก็ลง! พรุ่งนี้ ราคาน้ำมัน ปรับลด 20 สตางค์ หลังวันนี้เพิ่งปรับขึ้น 60 สตางค์

ขึ้นแล้วก็ลง! พรุ่งนี้ ราคาน้ำมัน ปรับลด 20 สตางค์ หลังวันนี้เพิ่งปรับขึ้น 60 สตางค์ มีผลพรุ่งนี้ 20 ต.ค.64 เวลา 05.00 น. เมื่อวันที่ 19 ต.ค.64 ปตท.และบางจาก ปรับลด ราคาน้ำมัน กลุ่มดีเซลและเบนซิน โดยน้ำมันในกลุ่มดีเซลปรับลด 20 สตางค์/ลิตร ยกเว้น ดีเซลพรีเมียม B7 ราคาคงเดิม และน้ำมันในกลุ่มเบนซินปรับลด 20 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ราคาคงเดิม มีผลพรุ่งนี้ 20 ต.ค.64 เวลา 05.00 น. ราคาใหม่เป็นดังนี้ สำหรับราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมียม บี 7 = 34.26 บาท/ลิตร ดีเซลบี 7 = 29.29 บาท/ลิตร ดีเซล […]

มีความลับในใจ! สิบล้อ จัดม็อบ 7 เส้นทางทั่วประเทศ จี้รัฐตรึงราคาน้ำมัน

มีความลับในใจ! สิบล้อ จัดม็อบ 7 เส้นทางทั่วประเทศ 19 ต.ค. นี้ จี้รัฐตรึงราคาน้ำมันดีเซล 25​ บาทต่อลิตร รวมถึงลดภาษีสรรพสามิตลง 5 บาท​ต่อลิตร 18 ต.ค. 2564 – สหพันธ์​การขนส่ง​ทางบก​แห่ง​ประเทศไทย​ ได้ประกาศรวมพลังรถบรรทุกบนถนนสายหลักทุกภาค กว่า 1,000 คัน ในที่ 19​ ต.ค. เวลา 10.00 น. เพื่อเรียกร้องให้รัฐ​บาล ตรึงราคาน้ำมัน​ดีเซล​ที่ลิตร​ละ​ 25​ บาทต่อลิตร ลดภาษีสรรพสามิตลง 5 บาท​ต่อลิตร ยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนพลังงาน​ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยจะมีการรวมพลังของรถบรรทุก​​ ​วิ่งรถบรรทุก​ไปตามบนถนนใช้เส้นทางดังนี้ เส้นทางที่ 1 ถนนพระรามสองเชื่อมต่อกาญจนาภิเษก (ไม่เข้าเขตกรุงเทพฯ) จุดที่ 1 เริ่มจาก อ.เมืองจ.ราชบุรี > แยกปากท่อ > จ.สมุทรสงคราม > […]

1 2