โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจ ชั้นนายพลกรณีพิเศษ29ราย

Advertisement 21 มิ.ย. 64  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ Advertisement มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ ๒๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) จำนวน ๒๙ ราย ดังนี้ Advertisement  คลิกอ่านรายละเอียด