กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทยฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่น อายุ20-30ปี วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. รับสมัคร3-7ก.ย.นี้!!

    กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ครั้งที่ 3 เพศชาย ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 3 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายอายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6/ปวช./ปวส. ไม่จำกัดสาขาวิชา ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรง สายตาปกติ ตาไม่บอดสี (อ่านรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ผู้สนใจสมัครโปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนในเอกสารประกาศ ยื่นเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดด้วยตนเองได้ที่  ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนไมตรี ดินแดง กรุงเทพ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 3-7 ก.ย.61 โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครใด ๆ […]