มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครอาจารย์ 7 อัตรา บัดนี้-17 ส.ค.64

Advertisement Advertisement   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 3/2564 วุฒิ ป.โท/ป.เอก Advertisement 1 ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 อัตรา 2 ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาเคมี (คบ.) 1 อัตรา 3. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา 1 อัตรา 4. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (คบ.) 1 อัตรา 5. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา 6. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาการบัญชี 1 อัตรา 7. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาดนตรีตะวันตก […]