สำนักงานสรรพากรภาค 11 รับสมัครพนักงานราชการ 48 อัตรา 12-16 ก.ค.64

Advertisement Advertisement   สำนักงานสรรพากรภาค 11 (ภาคใต้ตอนบน) รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 11 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร 48 อัตรา (อัตราว่างแยกตามหน่วยสอบ) วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สำนักงานสรรพากรภาค 11จะรับสมัครสอบเป็นรายหน่วยสอบ แยกตามหน่วยงาน ในท้องที่สำนักงานสรรพากรภาค 11 จำนวน 8 หน่วยสอบ ดังนี้ Advertisement 1) หน่วยสอบที่ 1 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 2) หน่วยสอบที่ 2 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2 3) หน่วยสอบที่ 3 ปฏิบัติงาน ณ […]

สนง.ปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ13อัตรา บัดนี้-2ก.ค.64

  สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริการ สปช.ทบ. 2 อัตรา วุฒิ ม.3 พนักงานธุรการ สปช.ทบ. 2 อัตรา วุฒิ ม.3 พนักงานการเงินและบัญชี สปช.ทบ. 2 อัตรา วุฒิ ปวช. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล สปช.ทบ. 4 อัตรา วุฒิ ปวช. พนักงานเขียนโปรแกรม สปช.ทบ. 2 อัตรา วุฒิ ปวช. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สปช.ทบ. 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 มิ.ย. 64 ถึง วันศุกร์ที่ 2 ก.ค. 64 […]

กองบิน 21 รับสมัครพนักงานการเงินและการบัญชี วุฒิ ปวช. 6-13 พ.ค.64

กองบิน 21 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 6-13 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 21 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานการเงินและการบัญชี กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 21 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 6-13 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลา ราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 4524 3090 ต่อ 4-3223 หรือดูรายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กองบิน 21 (www.wing21.rtaf.mi.th) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))