โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคลากร 12 อัตรา

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคลากร 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมงาน ด่วนมาก สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่ จังหวัดสมุทรสาคร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา ตำแหน่งเภสัชกร 4 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เก็บเงิน 1 อัตรา Advertisement คุณสมบัติ 1. เพศชาย/หญิง 2. วุฒิการศึกษา/สาขา – พยาบาลวิชาชีพ และ เภสัชกร (วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง) – เจ้าหน้าที่เก็บเงิน (วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี, การเงิน และที่เกี่ยวข้อง) 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบ, ขยัน […]