มรภ.วไลยอลงกรณ์ รับสมัครนิติกร ป.ตรี เงินเดือน19,500 บัดนี้-20ธ.ค.61

Advertisement   Advertisement   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิติศาสตร์ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานสอบสวน ตีความ วิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานด้านกฎหมายเป็นอย่างดี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภายในวันที่ 6-20 ธ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2529 0674-7 ต่อ 446, 0 2909 1434 Advertisement