สำนักงานพัฒนาสังคมฯ รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ วุฒิ ป.ตรี 11-17พ.ค.64

Advertisement Advertisement   สำนักงาน พมจ.ยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2564 จังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี Advertisement การรับสมัคร สามารถดำเนินการสมัครด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ดังนี้ (1) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 1 (หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร หรือ (2) ส่งเอกสารการสมัครผ่านอีเมล์ [email protected] โดยดาวน์โหลด […]