สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Advertisement สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 มิถุนายน 2556 Advertisement คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ รับรองและ Advertisement **** 2. เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค.ก) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ (ต้องเป็น ก.พ ป.โทนะครับถึงจะมีสิทธิ์)    >> ดาวโหลดเอกสารประกาศรับสมัครงาน << >> เว็บสำหรับสมัครงาน <<