โรงเรียนดัง จ.ระยอง เปิดรับสมัครครูภาษาไทย ให้เงินเดือน 55,000 บาท

Advertisement โรงเรียนดัง จ.ระยอง เปิดรับสมัครครูภาษาไทย วุฒิป.โท-เอก ให้เงินเดือน 55,000 บาท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Ph.D. jobs ได้โพสต์ลงในกรุ๊ป รวมแหล่งงานปริญญาเอก (Ph.D. jobs) ประกาศรับสมัครงาน ครูภาษาไทย โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ Advertisement โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ครูภาษาไทย 1 อัตรา อัตรา ป.เอก 55,000 บ. + เพิ่มค่าประสบการณ์และความสามารถ อัตรา ป.โท 42,500 บ. + เพิ่มค่าประสบการณ์และความสามารถ คุณวุฒิ ป.โท หรือ ป.เอก มีคุณสมบัติดังนี้ -จบสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย หรือการสอนภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย -โท/เอก เกรด 3.50 ขึ้นไป […]