สำนักงานธนานุเคราะห์ (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครนักบริหารทรัพยากรบุคคล บัดนี้-11เม.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานธนานุเคราะห์ (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 เมษายน 2565 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร สำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร สำนักงานธนานุเคราะห์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – บุคคลภายนอก มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านทรัพยากรบุคคล หรือด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องการจัดการหรือทรัพยากรมนุษย์ หรือเทียบได้เท่ากันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น Advertisement – พนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านทรัพยากรบุคคล หรือด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องการจัดการหรือทรัพยากรมนุษย์ […]

ครม.เปิดช่อง รัฐวิสาหกิจ จัดหาซิโนฟาร์ม ฉีดเอง หวังเร่งกลับสู่ภาวะปกติ

ครม.เปิดช่องรัฐวิสาหกิจ จัดหาวัคซีน ซิโนฟาร์มเอง เผยมี 40 แห่งจำเป็นด่วน พนักงานรอฉีด 1 แสนกว่าคน เร่งจัดหาหวังพาประเทศกลับสู่ภาวะปกติ วันที่ 9 พ.ย.2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม.เห็นชอบกำหนดเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดำเนินการเองได้ ตามมาตรา 13(2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 กรณีการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้รัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมสามารถจัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มได้เอง ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มป้องกันโรคโควิด- 19 ในปี 2564 มีรัฐวิสาหกิจจำนวนทั้งสิ้น 58 แห่ง และมีพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสิ้น 261,464 คน ในจำนวนนี้มีรัฐวิสาหกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดหาวัคซีนรวมทั้งสิ้น 40 แห่ง และมีพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจที่แสดงความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนจำนวนทั้งสิ้น 117,677 คน สำหรับอัตราค่าใช้จ่ายจะคำนวณจากราคาวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งในปี 2564 กำหนดไว้จำนวน 2 เข็ม คูณด้วยจำนวนพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจที่ประสงค์ขอรับวัคซีน 117,677 คน และในปี […]

เปิด 5 อันดับ รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายสะสมสูงสุด ต.ค.63 ถึง เม.ย.64

สคร.เผย 5 รายชื่อ “รัฐวิสาหกิจ” มีการเบิกจ่ยสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก สูงสุด 43,472 ล้านบาท คิดเป็น 93% ของแผนเบิกจ่าย วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2564 รัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรงมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม เป็นไปตามแผน โดยสามารถเบิกจ่ายได้ 130,423 ล้านบาท หรือคิดเป็น 101% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม 128,853 ล้านบาท ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุน 7 เดือน ของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 – เดือน เม.ย. 2564) 34 […]

บสย. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูล วุุฒิ ม.6 /ปวช./ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา

  บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูล จำนวน15 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานคีย์ข้อมูล (รายวัน) ( 15 อัตรา) หน้าที่และความรับผิดชอบ – คีย์ข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ – อายุ 18 ปีขึ้นไป – ม.6 /ปวช./ปวส. ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา – ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์คีย์ข้อมูลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้ – ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. การรับสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.tcg.or.th

1 2