ประเทศแรกของโลก! “เซอร์เบีย” เสนอแจกเงินคนละ 1 พันบาท จูงใจฉีดวัคซีนโควิด

Advertisement รัฐบาลเซอร์เบีย เสนอจ่ายเงินประชาชนคนละประมาณ 1 พันบาท เพื่อจูงใจให้ฉัดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งถือเป็นประเทศแรกของโลก รัฐบาลเซอร์เบีย เสนอใช้มาตรการจูงใจให้ประชาชนฉีดวัคซีนต้า นไวรัสโควิด-19 ด้วยการมอบเงินจำนวน 25 ยูโร หรือประมาณ 950 บาท ให้พลเมืองอายุตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป ที่ฉีดวัคซีน 1 เข็ม หรือครบ 2 เข็มภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564 Advertisement โดยประธานาธิบดี อเล็กซานดาร์ วูซิซ ผู้นำเซอร์เบีย ระบุว่า การใช้มาตรการดังกล่าวเพื่อเป็นรางวัลให้กับผู้ที่มีความรับผิดชอบ พร้อมตั้งความหวังว่า ภายในวันที่ 31 พ.ค.นี้ จำนวนผู้ที่ฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็มจะมีสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 55 เปอร์เซนต์ ของประชากร 7 ล้านคน Advertisement ทั้งนี้ ประธานาธิบดีเซอร์เบีย ระบุด้วยว่า เจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดที่ไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จะได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาล […]