รัฐบาลจีนบริจาค ซิโนแวค ให้ไทยอีก 5 แสนโดส รวมส่งให้แล้ว 6.5 ล้านโดส

Advertisement รัฐบาลจีนบริจาค ซิโนแวค ให้ไทยอีก 5 แสนโดส รวมจีนส่งออกและบริจาควัคซีนให้ไทยแล้วทั้งสิ้น 6.5 ล้านโดส เตรียมกระจายให้ตามรพ. เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.64 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เผยผ่านเฟซบุ๊ก “Chinese Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย” ถึงการบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัท ซิโนแวค ให้ประเทศไทยเพิ่มอีกว่า Advertisement วัคซีนของซิโนแวค ล็อตที่ 2 ซึ่งรัฐบาลจีนบริจาคให้แก่รัฐบาลไทย 500,000 โดส ได้ถูกส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว ทำให้ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้บริจาควัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 1 ล้านโดส Advertisement สำหรับวัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนที่มีจำนวนมากที่สุด ทั้งในประเทศจีนและไทย โดยตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.2563 ถึง 30 พ.ค.2564 ประเทศจีนได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้วทั้งหมด 639 ล้านโดส โดยวัคซีนจำนวน 316 ล้านโดส เป็นวัคซีนซิโนแวค อีกทั้งขณะนี้จีนได้ส่งออกและบริจาควัคซีนซิโนแวคให้แก่ไทยแล้วทั้งสิ้น 6.5 ล้านโดส   […]