โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

Advertisement โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 1 พ.ศ.2564 บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ส.ส.เขต 400 คน ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับสนองพระบรมราชโองการ Advertisement พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา […]

โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 1 พ.ศ.2564 บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ส.ส.เขต 400 คน ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน

โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 1 พ.ศ.2564 บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ส.ส.เขต 400 คน ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน วันที่ 21 พ.ย.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับสนองพระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 รัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า […]

หมอพรทิพย์ หนุนตัดอำนาจส.ว.โหวตเลือกนายกฯ ฉะพรรครัฐบาลแก้ รธน.

หมอพรทิพย์ หนุนตัดอำนาจส.ว.โหวตเลือกนายกฯ ฉะพรรครัฐบาลแก้รธน.เพื่อส.ส.แปรญัตติงบ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ผ่านมา แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า การเสนอแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 นับแต่ทำหน้าที่ เคยได้รับความรู้เรื่องหลักการรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยเมื่อได้เรียนหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร​ระดับสูง รุ่นที่ 17 (ปปร.17) ครั้งนี้มีการเสนอญัตติเข้ามา 13 ญัตติ แบบเร่งรีบ 12 ฉบับลงวันที่เสนอ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา และได้เอกสารเมื่อมีการบรรจุเป็นวาระประชุมร่วมในอาทิตย์ที่ผ่านมา มีเนื้อหาค่อนข้างมากที่ต้องทำความเข้าใจในเจตนาของการแก้รัฐธรรมนูญ นั่งแกะเนื้อหา พร้อมสรุปได้ว่า พรรครัฐบาลเสนอแก้มากที่สุดและเป็นพรรคเดียวที่ขอแก้เรื่องการปรับให้อำนาจ ส.ส. พิจารณาแปรญัตติงบประมาณได้ รวมถึงขอแก้เรื่องโทษของการเข้าไปก้าวก่ายการทำงานของข้าราชการ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ ยังกล่าวว่า น่าสนใจว่ารัฐบาลมาจากรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่เน้นการปราบโกงนักการเมือง ทำไมจึงเสนอแก้เองพรรคเดียว มีการเสนอแก้ระบบเลือกตั้งคงเพราะคิดว่ารัฐธรรมนูญเป็นปัญหาในการได้มาของ ส.ส. และมีอีกหลายเนื้อหาที่ดูดีคือเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม แต่จริง ๆ แล้วเป็นการคัดลอกรัฐธรรมนูญเก่ามาใส่ไว้เนื่องจากแอบแฝงการดำเนินคดีทางการเมือง     “เวลาที่มีน้อย เนื้อหาที่ซับซ้อนมีเงื่อนซ่อนต้องใช้สมาธิทำความเข้าใจ อย่างน้อยหมอก็เป็นผู้สนับสนุนให้ตัดอำนาจ […]

‘วิษณุ’ ยันร่างพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ไม่ผิดวินัยคลัง แนะเร่งถกงบ 65 ให้เสร็จ

‘วิษณุ’ ยัน ร่างพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ไม่ผิดวินัยคลัง แนะเร่งถกงบ 65 ให้เสร็จตามกรอบ 105 วัน มิฉะนั้น จะแก้ไม่ได้แม้แต่ตัวเดียว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุด ให้พิจารณาและมีคำสั่งเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท และมติครม. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพราะอาจขัดกับวินัยการเงินการคลัง และขัดรัฐธรรมนูญ ว่า เรื่องดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ชี้แจงแล้วว่าเรื่องนี้ได้ตรวจสอบตั้งแต่ต้นแล้ว และยังคิดไม่ออกว่าเกี่ยวข้องอะไรกับศาลปกครอง เพราะในรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้าจะดำเนินการร้องก็ต้องไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ก็รู้ว่าทำไมกลุ่มผู้ร้องถึงได้ไปร้องต่อศาลปกครอง เพราะเนื่องจากเขาไม่รู้ว่าจะมีการ ประกาศออกมาเมื่อไหร่ จึงได้ร้องให้มีการเพิกถอนมติของครม. ตอนนี้เรื่องมันเกินกว่ามติครม. แล้ว […]