ข่าวดีชาวLGBTQ! องค์การอนามัยโลกประกาศยกเลิกการจัดภาวะข้ามเพศว่าเป็นความผิดปกติทางจิตใจ

Advertisement   Advertisement 19 มิ.ย.61 เพจ มนธ.เพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (for-sogi) รายงานว่าองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศได้ยกเลิกการจัดภาวะข้ามเพศว่าเป็นความผิดปกติทางจิตใจในบัญชีจำแนกโรคฉบับใหม่ (ICD-11) แล้ว แต่บัญชีจำแนกโรค ICD-11 ยังคงมีรหัสที่เกี่ยวข้องกับภาวะข้ามเพศอยู่เพื่อให้คนข้ามเพศสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการข้ามเพศ (ได้แก่ Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood หรือ "ความไม่สอดคล้องของเพศภาวะในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่" และ Gender Incongruence of Childhood หรือ "ความไม่สอดคล้องของเพศภาวะในวัยเด็ก") แต่รหัสเหล่านี้อยู่ในหมวด Conditions Related to Sexual Health (ภาวะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศ) ซึ่งเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตใจ Advertisement ทั้งนี้ บัญชีจำแนกโลกฉบับใหม่ยังต้องผ่านการพิจารณาของสภาสุขภาพโลกในเดือน พ.ค. ปี 2562 และถ้าผ่านแล้ว ก็จะเริ่มใช้ในทั่วโลกตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565   ขอบคุณข่าวจาก : มนธ.เพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (for-sogi)