เช็กเลย ระเบียบกรมขนส่งพัก-เพิกถอนใบขับขี่ มีผล 1 ธ.ค.

Advertisement เช็กเลย ระเบียบกรมขนส่งพัก-เพิกถอนใบขับขี่ มีผล 1 ธ.ค. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2564 โดยมีเนื้อหาดังนี้ Advertisement Advertisement