กางพ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่น-ระเบียบกกต. ไม่บังคับปากกาสีน้ำเงิน

Advertisement กาง พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่น-ระเบียบ กกต. ไม่มีข้อความ ต้องใช้ปากกาสีน้ำเงินกาบัตร จากกรณีที่ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เรื่องต้องใช้ปากกาสีน้ำงินกาบนบัตรเลือกตั้งเท่านั้นว่า Advertisement “หากประชาชนจะนำปากกามาเองสามารถนำมาได้ แต่ที่หน่วยเลือกตั้งได้จัดปากกาไว้คอยอำนวยความสะดวกไว้เช่นกัน มีการทำความสะอาดตลอดเวลาตามแนวทางปฏิบัติ ขอเน้นย้ำว่าหากนำปากกามาเองขอให้เป็นปากกาเฉพาะสีน้ำเงินเท่านั้น อย่านำสีอื่นมาเพราะจะทำให้บัตรเสียได้” กระทั่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ หวั่นทำให้เกิดความเข้าใจผิด เพราะประชาชนหลายคนได้นำปากกาสีดำไปลงคะแนน และก่อนหน้านี้มีเพียงแต่การแนะนำให้นำปากกาสีน้ำเงินไปเท่านั้น ทั้งนี้ ตาม พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 นั้น ระบุว่า บัตรเลือกตั้งที่เป็นบัตรเสียนั้น มีดังนี้ 1.บัตรปลอม 2.บัตรที่มีการทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใดๆ ลงในบัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน เว้นแต่เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้ง 3.บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน 4.บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 5.บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด เว้นแต่เป็นการลงคะแนน “ไม่เลือก ผู้สมัครผู้ใด” 6.บัตรที่ได้ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร แล้วทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 7.บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดว่าเป็นบัตรเสีย Advertisement ขณะที่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 […]