แม่นเว่อร์!! เปิดดวง “ปีนักษัตรต้องระวัง” ช่วงนี้จะเจอปัญหาทางด้านการเงิน อย่าให้ใครยืมเงินเป็นอันขาด!!

Advertisement ตามหลักวิชาทักษามหายุคศาสตร์ โหราศาสตร์จันทรคติแบบโบราณ ในเดือนนี้ภาวะเศรษฐกิจด้านน้ำมัน ทองคำ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านราคา ขึ้นๆลงๆผันผวน สินค้าด้านการบริการ การเดินเรือ อยู่ในเกณฑ์ที่ตกต่ำลง เครื่องมือ อุตสาหกรรมรถยนต์ โลหะ เกิดปัญหาเกิดความเสียหายด้านการเงิน หรือขาดสภาพคล่อง เกิดการปิดตัวของบางกลุ่มกิจการ การค้า การพาณิชย์ สื่อสาร มีการเติบโตขึ้น ขยายตัวไปในทิศทางที่ดี การแพทย์ โรงพยาบาล โรงเรียน การศึกษา มียอดหรือผลประกอบการดีขึ้นมาก สินค้าด้านแฟชั่น ของสวยงาม เสื้อผ้า การเงิน การธนาคาร มีการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้า ต่อยอด พัฒนาขึ้นจนมีผลประกอบการสูงและโดดเด่นขึ้น ส่วนด้านการเกษตร ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ในช่วงเดือนนี้ไม่ดีนัก มีโอกาสเสียหาย รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือจะเกิดความเสียหายได้ นอกจากนั้นจะปรากฏเรื่องราวความวุ่นวาย การใช้กำลัง ความใจร้อน การสูญเสียบุคคลสำคัญ การทะเลาะ การรุนแรง ภาวะสงครามทางการเมืองหรือระหว่างประเทศ ปัญหาความขัดแย้ง บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งเกี่ยวกับระบบราชการ ระบบการบริหารจัดการของผู้มีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองจะเกิดปัญหา ทำให้ประชาชนขาดความเคารพเชื่อถือเป็นภาพลบในสังคม การบริหารบ้านเมืองที่ผิดพลาด โจรขโมยจะมากขึ้น การทำผิดการทำทุจริตจะมากขึ้น […]