แบบนี้ก็มีด้วย! สมัครสอบเข้ามหา’ลัยระบบ ‘ทีแคส’ ลูกลืมล็อกเอ้าท์ออกจากระบบ พ่อแม่แอบเปลี่ยนคณะให้!

Advertisement   Advertisement เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นางเพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงรับสมัครการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ปีการศึกษา 2562 ในรอบ 2 รอบโควตา ซึ่งนักเรียนสมัครได้ถึงวันที่ 23 มีนาคม และจะประกาศผลวันที่ 24 เมษายน ให้นักเรียนยืนยันสิทธิวันที่ 24-25 เมษายน และเข้าไปสละสิทธิได้วันที่ 26-27 เมษายน ซึ่งการสมัครรอบ 2 นักเรียนต้องเข้าสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าเรียน จึงทำให้ ทปอ.ไม่ทราบจำนวนยอดสมัครนักเรียนในรอบ 2 ต้องรอทางมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมส่งข้อมูลเข้ามาให้ ทปอ.ก่อน อย่างไรก็ตาม ทปอ.ได้ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับมหาวิทยาลัยตลอดเวลา หากเกิดปัญหาขึ้นมหาวิทยาลัยจะรายงานมายัง ทปอ.ทันทีเพื่อหาวิธีแก้ไข นางเพ็ญรัตน์กล่าวต่อว่า ทีแคสรอบ 2 ถือเป็นรอบที่นานที่สุด เพราะบางคณะ สาขาวิชา ต้องใช้คะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT ปีการศึกษา […]