รัฐบาล แจงข้อสงสัย ไม่ตรวจสวอป ผู้ป่วยโควิด ที่อาการดีขึ้นแล้ว

Advertisement รองโฆษกรัฐบาล แจง แนวทางเวชปฏิบัติฯ ฉบับล่าสุด ไม่ต้องสวอป ผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการดีขึ้น แล้วแพทย์ให้กักตัวต่อที่บ้าน 14 วัน วันที่ 14 ส.ค.2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากกรณีที่ขณะนี้ได้มีคำถามจากทั้งผู้ป่วยโควิด-19 และญาติผู้ป่วยว่าเหตุใดกรณีที่ผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาอาการดีขึ้นแล้วและแพทย์มีคำสั่งให้กลับบ้านไปกักตัวต่อบ้านจนครบ 14 วัน จึงไม่มีการตรวจสวอป (swab) ก่อนให้ออกจากสถานพยาบาลนั้น ในกรณีนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้รายงานว่าเป็นการดำเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคโควิด-19 ฉบับปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 4 ส.ค.2564 ตามข้อแนะนำจากคณะทำงานด้านการรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (คณะกรรมการกำกับดูแลรักษาโควิด-19) ซึ่งเป็นคณะที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและคณะแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ทำการปรับปรุงสม่ำเสมอตามสถานการณ์ของโรค รองโฆษกรัฐบาล กล่าวว่า ตามแนวเวชปฏิบัติฯฉบับล่าสุด ได้พิจารณาจากงานศึกษาแล้วพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการน้อย หรืออาการดีขึ้นแล้ว อาจจะยังตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 ในน้ำมูกหรือน้ำลายของผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน และเวลานี้ไวรัสมีหลายสายพันธุ์ บางสายพันธุ์อาจจะนาน สารพันธุกรรมที่ตรวจพบหลังจากผู้ป่วยมีอาการมานานแล้ว อาจเป็นเพียงซากสารพันธุกรรมที่หลงเหลือที่ร่างกายยังกำจัดไม่หมด น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า […]